Dr YUNG See Yue Arthur

翁思宇 醫生

專科

心臟科

職銜
  • 心臟科名譽顧問醫生
  • 香港大學臨床醫學學院內科學系名譽臨床助理教授

專科服務

  • 心臟科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)
  • 香港內科醫學院院士
  • 英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士

敬請預約


服務地點

診所 J(心臟科門診)