M13563

Professor YIU Kai Hang

姚啟恒 教授 HKU MED

專科

心臟科

職銜
  • 香港大學臨床醫學學院內科學系臨床教授

專科服務

  • 心臟科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 香港大學醫學博士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
  • 英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士
  • 英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)

敬請預約