Dr Yip Jeremy 20211004

Dr YIP Jeremy

葉勁麟 醫生 Health Care Voucher

專科

外科

職銜
 • 腹膜腫瘤治療中心副總監
 • 外科名譽顧問醫生
 • 香港大學外科學系名譽臨床助理教授

專科服務

 • 外科
 • 結直腸外科
 • 肝膽胰外科及肝移植
 • 上消化道及食道外科

資歷

 • 香港大學內外全科醫學士
 • 香港外科醫學院院士
 • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士 (外科)
 • 香港醫學專科學院院士(外科)

敬請預約

 • 星期一至五: 1000-1800
 • 星期六: 1000-1300