Dr YAN Chun Hoi

忻振凱 醫生

專科

骨科

職銜
  • 關節置換中心總監
  • 香港大學矯型及創傷外科學系臨床副教授

港怡醫院行醫權

  • 骨科
  • 關節置換術
  • 骨科創傷

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院骨科院士
  • 香港骨科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(骨科)

敬請預約

星期一, 星期二及星期四: 0900-1800 

星期三及星期五: 1400-1800 

星期六: 0900-1300


服務地點


診所 D(關節置換中心)