Dr Yam Po Chu Patricia 20231204

Dr YAM Po Chu Patricia

任寶珠 醫生

專科

外科

職銜
 • 外科顧問醫生
 • 香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院外科學系名譽臨床助理教授

專科服務

 • 外科
 • 結直腸外科
 • 上消化道及食道外科
 • 肝膽胰外科

資歷

 • 香港中文大學內外全科醫學士
 • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
 • 香港外科醫學院院士
 • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院員
 • 香港醫學專科學院院士(外科)

敬請預約

服務地點

診所 B(普通外科門診)