Dr Wong Wai Ming 20211004

Dr WONG Wai Ming

王偉明 醫生

專科

婦產科

職銜
 • 婦產科名譽顧問醫生
 • 香港大學婦產科學系名譽助理教授

專科服務

 • 婦產科
 • 母胎醫學科

資歷

 • 香港中文大學內外全科醫學士
 • 英國皇家婦產科醫學院榮授院士
 • 愛爾蘭皇家醫學院小兒科文憑
 • 澳洲皇家婦產科醫學院院士
 • 香港婦產科學院院士
 • 香港婦產科學院母胎醫學分科認可證書
 • 香港醫學專科學院院士 (婦產科)

敬請預約

 • 星期二1700-1800
 • 星期三: 1600-1800
 • 星期五:1400-1600