Dr WONG Wai Ming

王偉明 醫生

專科

婦產科

職銜
  • 婦產科名譽顧問醫生

港怡醫院行醫權

  • 婦產科
  • 母胎醫學科

資歷

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國皇家婦產科醫學院榮授院士
  • 愛爾蘭皇家醫學院小兒科文憑
  • 澳洲皇家婦產科醫學院院士
  • 香港婦產科學院院士
  • 香港婦產科學院母胎醫學分科認可證書
  • 香港醫學專科學院院士 (婦產科)