Dr Wong Pui Yiu Beatrice 20211004

Dr WONG Pui Yiu, Beatrice

王珮瑤 醫生

專科

小兒外科

職銜
  • 小兒外科名譽顧問醫生

專科服務

  • 小兒外科

資歷

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院員
  • 香港外科醫學院院士
  • 愛丁堡皇家外科醫學院小兒外科院士
  • 香港醫學專科學院院士(外科)

敬請預約

  • 星期一及五: 0900-1000
  • 星期三: 1500-1700