Dr WONG Kak Yuen Kenneth

黃格元 醫生 HKU MED

專科

小兒外科

職銜
  • 香港大學外科學系臨床教授

港怡醫院行醫權

  • 小兒外科

資歷

  • 英國愛丁堡大學內外全科醫學士
  • 英國倫敦大學哲學博士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
  • 愛丁堡皇家外科醫學院小兒外科院士
  • 香港外科醫學院院士
  • 香港外科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士( 外科)

敬請預約


服務地點

診所 G(教授專科診所)