Dr WONG Hoi Tung

黃海東 醫生

專科

神經外科

職銜
  • 神經外科名譽顧問醫生

專科服務

  • 神經外科

資歷

  • 香港中文大學內外全科醫學士香港外科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(外科)
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士 (腦外科)

敬請預約


服務地點

診所 E(腦神經科門診)