Dr TAM Kwong Hang Paul

譚廣亨 醫生 HKU MED

專科

小兒外科

職銜
  • 香港大學外科學系講座教授

港怡醫院行醫權

  • 小兒外科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國利物浦大學外科碩士
  • 英國皇家外科醫學院院士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
  • 英國格拉斯哥皇家醫學院外科院士
  • 愛爾蘭皇家外科醫學院院士
  • 英國皇家兒科醫學院榮授院士
  • 香港醫學專科學院院士(外科)

敬請預約


服務地點

診所 G(教授專科診所)