Dr Wendy Shu 20230508

Dr SHU Wendy

舒敏欣 醫生

專科

婦產科

職銜
  • 婦產科顧問醫生
  • 香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院婦產科學系名譽臨床助理教授

專科服務

  • 婦產科
  • 母胎醫學科

資歷

  • 南非威特沃特斯蘭德大學內外全科醫學士
  • 香港醫務委員會執照
  • 香港婦產科學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(婦產科)
  • 英國皇家婦產科醫學院院士
  • 香港婦產科學院母胎醫學分科認可證書

敬請預約

服務地點

診所 N(婦科及產科門診)