Dr NG Wing Shun

吳永舜 醫生

專科

心胸肺外科

職銜
  • 心胸肺外科名譽顧問醫生

專科服務

  • 心胸肺外科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 香港醫學專科學院院士(外科)
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
  • 香港外科醫學院院士

敬請預約


服務地點

診所 B(普通外科門診)