Dr MYINT Jennifer Ma Wai Wai

邱慧慧 醫生

專科

老人科

職銜
  • 老人科名譽顧問醫生

港怡醫院行醫權

  • 老人科
  • 內科
  • 復康科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 澳洲新南威爾斯大學老人醫學碩士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)