Dr LUI Tak Wai David

呂德威 醫生 HKU MED

專科

內分泌及糖尿科

職銜
  • 香港大學臨床醫學學院內科學系臨床助理教授

專科服務

  • 內分泌及糖尿科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)

敬請預約