Dr LO Chun Yip Amos

盧駿業 醫生

專科

耳鼻喉科

職銜
  • 耳鼻喉科名譽顧問醫生

專科服務

  • 耳鼻喉科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國格拉斯哥皇家醫學院外科院士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院耳鼻喉科院士
  • 香港耳鼻喉科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(耳鼻喉科)

敬請預約