Dr LO Chi Hung 盧志雄 醫生

Dr LO Chi Hung

盧志雄 醫生

專科

腦神經科

職銜
  • 腦神經科名譽顧問醫生

專科服務

  • 腦神經科

資歷

  • 香港內科醫學院院士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港大學內外全科醫學士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)

敬請預約

  • 星期一, 星期三及星期四: 1200-1330, 1400-1630
  • 星期六: 1000-1200