Dr LO Chi Hung

盧志雄 醫生

專科

腦神經科

職銜
  • 腦神經科名譽顧問醫生

港怡醫院行醫權

  • 腦神經科

資歷

  • 香港內科醫學院院士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港大學內外全科醫學士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)