Dr Liu Kam Tim 20211004

Dr LIU Kam Tim

廖鑑添 醫生

專科

兒童腦神經科

職銜
  • 兒童腦神經科名譽顧問醫生

專科服務

  • 兒童腦神經科

資歷

  • 愛爾蘭皇家外科醫學院內外全科醫學士
  • 愛爾蘭皇家內外科醫學院兒科文憑
  • 愛爾蘭皇家內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(兒科)
  • 香港兒科醫學院院士

敬請預約

  • 星期四: 1400-1700