Professor LAW Ying Kit Simon

羅英傑 教授 HKU MED

專科

外科

職銜
  • 香港大學臨床醫學學院外科學系講座教授

專科服務

  • 外科
  • 上消化道及食道外科

資歷

  • 英國劍橋大學內外全科醫學士
  • 香港大學外科碩士
  • 香港大學哲學博士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
  • 香港外科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(外科)

敬請預約

電話: 6933 0115

服務地點

診所 G(教授專科診所)