Dr LAM Pei Wayne

林沛泓 醫生 HKU MED

專科

泌尿外科

職銜
  • 香港大學外科學系臨床助理教授

港怡醫院行醫權

  • 泌尿外科

資歷

  • 英國倫敦大學內外全科醫學士
  • 香港醫務委員會執照
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院泌尿科院士
  • 香港外科醫學院院士

敬請預約


服務地點

診所 H (泌尿科門診)