Dr LAM Ka On

林嘉安 醫生

專科

臨床腫瘤科

職銜
  • 臨床腫瘤科名譽顧問醫生

專科服務

  • 臨床腫瘤科
  • 放射腫瘤科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 皇家放射科醫學院院士
  • 香港放射科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(放射科)

敬請預約

服務地點

診所 R(血液及腫瘤科門診)