Dr Lai Shiu Ming Jimmy 20211004

Prof LAI Shiu Ming, Jimmy

黎少明 教授

專科

眼科

職銜
 • 眼科名譽顧問醫生
 • 香港大學臨床醫學學院眼科學系名譽臨床教授

專科服務

 • 眼科

資歷

 • 香港大學內外全科醫學士
 • 香港中文大學內科醫學文憑
 • 英國格拉斯哥皇家內外科醫學院眼科文憑
 • 英國皇家外科醫學院眼科文憑
 • 英國皇家眼科醫學院院員
 • 新加坡國立大學眼科醫學碩士
 • 香港中文大學醫學博士
 • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
 • 英國格拉斯哥皇家醫學院外科院士
 • 英國皇家眼科醫學院院士
 • 香港眼科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(眼科)

敬請預約

 • 星期五︰下午