Dr Fung Wai Ching 20211004

Dr FUNG Wai Ching

馮偉正 醫生

專科

兒科

職銜
  • 兒科名譽顧問醫生

專科服務

  • 兒科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 英國皇家兒科醫學院院員
  • 香港兒科醫學院院士
  • 南澳洲大學社會科學碩士(輔導)
  • 香港醫學專科學院院士(兒科)

敬請預約

  • 星期一至五: 1400-1500
  • 星期五: 1900-2100