Dr Fung Bun Hey 20211005

Dr FUNG Bun Hey

馮斌熙 醫生

專科

腦神經科

職銜
  • 腦神經科名譽顧問醫生
  • 香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系名譽臨床副教授

專科服務

  • 腦神經科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)

敬請預約