Dr CHUNG Ho Yu Patrick

鍾浩宇 醫生 HKU MED

專科

小兒外科

職銜
  • 香港大學外科學系臨床助理教授

港怡醫院行醫權

  • 小兒外科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 香港大學外科碩士
  • 愛丁堡皇家外科醫學院小兒外科院士
  • 香港外科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士( 外科)

敬請預約


服務地點

Clinic P (兒科門診)