Dr Chu Yim Pui 20211004

Dr CHU Yim Pui Jonathan

朱炎培 醫生 Health Care Voucher

專科

腦神經科

職銜
  • 腦神經科名譽顧問醫生

專科服務

  • 腦神經科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)
  • 英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士

敬請預約

  • 星期二及星期四: 0900-1300, 1400-1800
  • 星期六: 0900-1300