Dr CHOY Nga Kwan Bonnie

蔡雅君 醫生 HKU MED

專科

眼科

職銜
  • 香港大學眼科學系臨床助理教授

港怡醫院行醫權

  • 眼科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院員
  • 香港眼科醫學院院士
  • 愛丁堡皇家外科醫學院院士(眼科)
  • 香港醫學專科學院院士(眼科)

敬請預約


服務地點

診所 F(眼科門診)