Dr CHEUNG Ho Yin Michael

張浩然 醫生

專科

外科

職銜
 • 外科名譽顧問醫生

專科服務

 • 外科
 • 結直腸外科
 • 內分泌外科
 • 肝膽胰外科及肝移植

資歷

 • 香港大學内外全科醫學士
 • 英國格拉斯哥皇家醫學院外科院士
 • 香港外科醫學院院士
 • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士 (外科)
 • 香港醫學專科學院院士(外科)

敬請預約

 • 星期四: 1000-1200