Dr Chan Kuen Ting 20211004

Dr CHAN Kuen Ting

陳權鼎 醫生

專科

婦產科

職銜
  • 港怡醫院婦產科名譽顧問醫生
  • 香港大學婦產科學系臨床副教授

專科服務

  • 婦產科

資歷

  • 英國曼徹斯特大學內外全科醫學士
  • 英國皇家婦產科醫學文憑
  • 英國皇家婦產科醫學院榮授院士
  • 香港婦產科學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(婦產科)

敬請預約

  • 星期一: 1400-1600
  • 星期四:1000-1300