Dr CHAN Cho Him Bobby

陳祖謙 醫生

專科

兒科

職銜
  • 兒科名譽顧問醫生

專科服務

  • 兒科
  • 兒童免疫及傳染病科

資歷

  • 墨爾本大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(兒科)

敬請預約

  • 星期三: 1400-1800