Dr CHAN Chi Fung Godfrey

陳志峯 醫生

專科

兒科

職銜
  • 香港大學顧問醫生(兒科)

專科服務

  • 兒科

資歷

  • 香港醫務委員會執照
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港兒科醫學院院士
  • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
  • 英國皇家兒科醫學院榮授院士
  • 香港醫學專科學院院士(兒科)

敬請預約

服務地點

Clinic P (兒科門診)