Dr YEUNG Wing Yee Tracy

楊穎兒 醫生

專科

婦產科

職銜
  • 婦產科名譽顧問醫生

專科服務

  • 婦產科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國皇家婦產科醫學院院士
  • 香港婦產科學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(婦產科)
  • 英國皇家婦產科學院生殖醫學分科認可証書
  • 香港婦產科學院生殖醫學分科認可証書

敬請預約

  • 星期二: 0930-1230
  • 星期五: 1500-1800