Dr Yeung Wan Yin 20230302

Dr YEUNG Wan Yin

楊韻姸 醫生

專科

風濕病科

職銜
  • 風濕病科顧問醫生
  • 香港大學臨床醫學學院內科學系名譽臨床助理教授

專科服務

  • 風濕病科
  • 免疫及過敏病科

資歷

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 倫敦大學臨床皮膚學深造文憑

服務地點

診所 C (普通內科門診)