Dr Yeung Sik Wing 20211004

Dr YEUNG Sik Wing

楊式穎 醫生

專科

婦產科

職銜
  • 婦產科名譽顧問醫生

專科服務

  • 婦產科

資歷

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國皇家婦產科醫學院榮授院士
  • 香港婦產科學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(婦產科)

敬請預約

  • 星期二: 1500-1700
  • 星期四︰1030 -1300 (由27/8/2020開始)