Dr YAU Kwok Kay

邱國基 醫生

專科

外科

職銜
 • 外科名譽顧問醫生

專科服務

 • 外科
 • 乳房外科
 • 結直腸外科
 • 內分泌外科
 • 肝膽胰外科及肝移植
 • 上消化道及食道外科

資歷

 • 香港中文大學內外全科醫學士
 • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士 (外科)
 • 香港外科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(外科)

敬請預約

 • 星期五 : 1400-1800