Dr Wong Chi Fong 20231218

Dr WONG CHI FONG

王志方 醫生

專科

呼吸系統科

職銜
  • 呼吸系統科名譽顧問醫生

專科服務

  • 呼吸系統科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)
  • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士

敬請預約