Dr Wan Chi Kin 20211004

Dr WAN Chi Kin

溫志堅 醫生

專科

呼吸系統科

職銜
  • 肺癌治療中心聯席總監
  • 呼吸系統科名譽顧問醫生

專科服務

  • 呼吸系統科

資歷

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)

敬請預約

  • 星期一至六: 1000-1300
  • 星期一, 二, 四及五︰1500-1800