Dr Tse Tak Sun 20211004

Dr TSE Tak Sun

謝德新 醫生 Health Care Voucher

專科

心臟科

職銜
 • 心臟導管及介入治療中心總監
 • 心臟科名譽顧問醫生

專科服務

 • 心臟科

資歷

 • 香港大學內外全科醫學士
 • 英國皇家內科醫學院院士
 • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
 • 香港內科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(內科)

敬請預約

 • 星期一: 1430-1745
 • 星期二及四: 0900-1745
 • 星期三及五: 0900-1300
 • 星期六: 0945-1300