Dr Tse Tak Sun 20211004

Dr TSE Tak Sun

謝德新 醫生 Health Care Voucher

專科

心臟科

職銜
 • 心臟導管及介入治療中心總監
 • 心臟科名譽顧問醫生

專科服務

 • 心臟科

資歷

 • 香港大學內外全科醫學士
 • 英國皇家內科醫學院院士
 • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
 • 香港內科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(內科)

敬請預約

 • 星期二: 1500-1800
 • 星期三: 1000-1200
 • 星期四: 1000-1200, 1500-1800
 • 星期五: 1000-1200
 • 星期六: 1000-1300