Dr Tam Ching Ting 20211004

Dr TAM Ching Ting

譚靜婷 醫生

專科

婦產科

職銜
  • 婦產科名譽顧問醫生

專科服務

  • 婦產科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國皇家婦產科醫學院院士
  • 香港婦產科學院院士
  • 香港中文大學生殖醫學與臨牀胚胎學理學碩士
  • 香港醫學專科學院院士(婦產科)

敬請預約

  • 星期三及六: 0900-1300
  • 星期四: 1500-1800