Dr PUN Cheuk Ting, Terence

潘卓庭 醫生 HKU MED

專科

骨科

職銜
 • 香港大學矯形及創傷外科學系臨床助理教授

港怡醫院行醫權

 • 骨科
 • 關節置換術
 • 肌肉骨骼腫瘤學
 • 足部和踝關節手術
 • 運動醫學
 • 手及微血管外科
 • 骨科創傷

資歷

 • 香港大學內外全科醫學士
 • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院員
 • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
 • 香港骨科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(骨科)

敬請預約