Professor Ngan Kai Cheong Roger 20211004

Prof NGAN Kai Cheong Roger

顏繼昌 教授

專科

臨床腫瘤科

職銜
 • 肺癌治療中心聯席總監
 • 頭頸腫瘤治療中心聯席總監
 • 臨床腫瘤科名譽顧問醫生

專科服務

 • 臨床腫瘤科
 • 放射腫瘤科

資歷

 • 香港大學內外全科醫學士
 • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院員
 • 英國皇家醫學院放射治療學文憑
 • 皇家放射科醫學院院士
 • 愛爾蘭皇家外科醫學院放射科院士
 • 香港放射科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(放射科)

敬請預約

服務地點

診所 R(血液及腫瘤科門診)