Dr Ma Shing Yan 20211004

Dr MA Shing Yan

馬承恩 醫生

專科

血液及血液腫瘤科

職銜
  • 血液及血液腫瘤科名譽顧問醫生

專科服務

  • 血液及血液腫瘤科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 香港內科醫學院院士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港大學感染及傳染病學深造文憑
  • 香港醫學專科學院院士(內科)

敬請預約

  • 星期二至四: 1400-1600