Dr Lie Wai Hung 20211004

Dr LIE Wai Hung

李威鴻 醫生

專科

骨科

職銜
 • 骨科名譽顧問醫生
 • 香港大學矯形及創傷外科學系名譽臨床助理教授
 • 香港中文大學矯形外科及創傷學系名譽臨床助理教授

專科服務

 • 骨科
 • 關節置換術
 • 運動醫學
 • 手及顯微外科
 • 骨科創傷

資歷

 • 香港大學內外全科醫學士
 • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院員
 • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
 • 香港骨科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(骨科)

敬請預約

 • 星期四: 1530-1730