Dr Leung Kwok Yin 20211004

Dr LEUNG Kwok Yin

梁國賢 醫生

專科

婦產科

職銜
 • 母胎醫學中心總監
 • 婦產科名譽顧問醫生
 • 香港大學婦產科學系名譽副教授

專科服務

 • 婦產科
 • 母胎醫學科

資歷

 • 香港大學內外全科醫學士
 • 香港中文大學流行病學與應用統計學文憑
 • 香港醫學專科學院院士(婦產科)
 • 英國皇家婦產科醫學院榮授院士
 • 香港大學醫學博士
 • 香港婦產科學院母胎醫學分科認可證書

敬請預約

 • 星期二, 四及五: 0900-1300