Dr Law Chi Lim 20211004

Dr LAW Chi Lim

羅致廉 醫生

專科

婦產科

職銜
  • 婦產科名譽顧問醫生

專科服務

  • 婦產科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國皇家婦產科醫學院榮授院士
  • 紐西蘭奧克蘭大學產科文憑
  • 澳洲及紐西蘭皇家婦產科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士 (婦產科)

敬請預約

  • 星期三: 1000-1130
  • 星期四: 0900-1100