M14164

Dr HUI Christina Ying

許盈 醫生

專科

婦產科

職銜
  • 婦產科名譽顧問醫生
  • 香港大學婦產科學系名譽臨床助理教授

港怡醫院行醫權

  • 婦產科

資歷

  • 英國倫敦大學內外全科醫學士
  • 英國皇家婦產科醫學院院士
  • 香港婦產科學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(婦產科)

敬請預約

  • 星期一: 1500-1800
  • 星期四: 1430-1800