M14164

Dr HUI Christina Ying

許盈 醫生

專科

婦產科

職銜
 • 婦產科名譽顧問醫生
 • 香港大學臨床醫學學院婦產科學系名譽臨床助理教授

專科服務

 • 婦產科

資歷

 • 英國倫敦大學內外全科醫學士
 • 英國皇家婦產科醫學院院士
 • 香港婦產科學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(婦產科)

敬請預約

 • 星期一: 1500-1800
 • 星期四: 1430-1800
 • 星期五: 1500-1800
 • 隔週六: 0900-1300