Dr CHEUNG Yuk Tong, Vincent

張煜棠 醫生 HKU MED

專科

婦產科

職銜
  • 香港大學婦產科學系臨床副教授

港怡醫院行醫權

  • 婦產科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國皇家婦產科醫學院榮授院士
  • 加拿大皇家外科醫學院榮授院士
  • 香港醫學專科學院院士(婦產科)

敬請預約