Dr CHEUNG Yuk Tong Vincent

張煜棠 醫生 HKU MED

專科

婦產科

職銜
  • 香港大學臨床醫學學院婦產科學系臨床副教授

專科服務

  • 婦產科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國皇家婦產科醫學院榮授院士
  • 加拿大皇家外科醫學院婦產科院士
  • 香港婦產科學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(婦產科)

敬請預約

服務地點

診所 N(婦科及產科門診)