Dr Cheung Man Hong Steve 20211004

Dr CHEUNG Man Hong Steve

張文康 醫生 HKU MED

專科

骨科

職銜
  • 香港大學臨床醫學學院矯形及創傷外科學系臨床助理教授

專科服務

  • 骨科
  • 關節置換術
  • 運動醫學
  • 骨科創傷

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院員
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院骨科院士
  • 香港骨科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(骨科)

敬請預約

服務地點

診所 D(骨科門診)