Dr Cheung Man Hong Steve 20211004

Dr CHEUNG Man Hong Steve

張文康 醫生

專科

骨科

職銜
 • 骨科名譽顧問醫生
 • 香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系名譽臨床助理教授

專科服務

 • 骨科
 • 關節置換術
 • 運動醫學
 • 骨科創傷

資歷

 • 香港大學內外全科醫學士
 • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院員
 • 英國愛丁堡皇家外科醫學院骨科院士
 • 香港骨科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(骨科)

敬請預約

服務地點

診所 D(骨科門診)