Dr Cheung Ka Shing 20211129

Dr CHEUNG Ka Shing Michael

張嘉盛 醫生 HKU MED

專科

腸胃肝臟科

職銜
  • 香港大學臨床醫學學院內科學系臨床副教授

專科服務

  • 腸胃肝臟科

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)
  • 香港大學公共衛生碩士
  • 香港大學醫學博士
  • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士

敬請預約