Dr CHEUNG Chi Wai

張志偉 醫生 HKU MED

專科

麻醉科

職銜
  • 香港大學麻醉學系臨床教授

港怡醫院行醫權

  • 麻醉科
  • 疼痛醫學

資歷

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 香港大學醫學博士
  • 香港麻醉科醫學院院士
  • 澳洲及紐西蘭麻醉科醫學院痛症治療科院士
  • 香港醫學專科學院院士(麻醉科)
  • 香港麻醉科醫學院疼痛科文憑

敬請預約


服務地點

診所 G(教授專科診所)