Dr Cheung Chi Wai 20211004

Professor CHEUNG Chi Wai

張志偉 教授 HKU MED

專科

麻醉科

職銜
 • 港怡醫院痛症治療中心總監
 • 香港大學臨床醫學學院麻醉學系臨床教授

專科服務

 • 麻醉科
 • 疼痛醫學

資歷

 • 香港大學內外全科醫學士
 • 香港大學醫學博士
 • 香港麻醉科醫學院院士
 • 澳洲及紐西蘭麻醉科醫學院痛症治療科院士
 • 香港醫學專科學院院士(麻醉科)
 • 香港麻醉科醫學院疼痛科文憑

敬請預約

服務地點

診所 G(教授專科診所)