Dr Chang Kit 20211004

Dr CHANG Kit

張傑 醫生

專科

兒科

職銜
 • 兒科名譽顧問醫生

專科服務

 • 兒科

資歷

 • 香港大學內外全科醫學士
 • 愛爾蘭皇家內外科醫學院兒科文憑
 • 英國倫敦皇家醫學院兒科文憑
 • 英國格拉斯哥大學兒科文憑
 • 英國皇家兒科醫學院院員
 • 澳洲蒙納殊大學家庭醫學文憑
 • 澳洲蒙納殊大學家庭醫學碩士
 • 香港兒科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(兒科 )
 • 卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑

敬請預約

 • 星期二: 0900-1100
 • 星期日: 1400-1800